Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ikääntyville

Suomalaisten keski-ikä on nousemassa. Iän mukana tulevat usein myös erilaiset sairaudet, jotka voivat vaikuttaa ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Ikäihmisten turvallisuusriskeihin kuuluvat esimerkiksi kaatumiset, putoamiset ja liukastumiset sekä muistihäiriöiden aiheuttamat unohdukset ja erehdykset.

Voit parantaa ikäihmisen kodin turvallisuutta muutamilla yksinkertaisilla turvallisuusteoilla:

  • Tarkasta myös ikäihmisen kodin palovaroittimien toiminta säännöllisesti
  • Minimoi kodin kompastumis- ja liukastumisriskit: varmista että valaistus on riittävä, poista ylimääräiset rytistyvät matot ja kulkua haittaavat tavarat tai huonekalut
  • Mikäli ikäihminen ei käytä enää hellaa tai saunaa, poista niiden sulakkeet
  • Vaihda vanha putkitelevisio uuteen – putkitelevisiossa piilee paloturvallisuusriski
  • Ota kodin turvallisuutta edistävät apuvälineet ja tekniikkaa käyttöön jo ennen kuin on pakko. Ikäihmisen kannattaa opetella tekniikan käyttöä rauhassa ja jo hyvissä ajoin. Näin mahdollistetaan turvallinen kotona asuminen pidempään.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos tekee aktiivista työtä ikäihmisten turvallisuuden kehittämiseksi. Henkilökuntamme käy messuilla ja järjestöjen tilaisuuksissa pitämässä luentoja sekä vastaamassa iäkkäiden henkilöiden ja heidän omaisten huolenaiheisiin. Teemme tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä myös esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kanssa.

Pelastustoimeen on perustettu valtakunnallinen työtyhmä iäkkäiden ihmisten kotona asumisen turvallisuuteen (IKAT). Olemme mukana tässä työryhmässä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on myös mukana KAT-hankekehitystyössä (kotona asumisen turvallisuus)
www.kotonaasumisenturvallisuus.fi