Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Taloyhtiöille

Pelastussuunnitelma

Taloyhtiön pelastussuunnitelman laadinta on osa omatoimista varautumista. Pelastussuunnitelmassa selvitetään esimerkiksi turvallisuutta uhkaavat riskit, toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi, toimintamallit riskitilanteessa sekä asukkaille annettavat ohjeet.

Pelastussuunnitelmaa ei laadita ja ylläpidetä pelastusviranomaista varten, vaan kiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin. Pelastussuunnitelmassa keskitytään jokapäiväiseen turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin.

Pelastuslain mukaisesti pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Sisäasiainministeriö on julkaissut ohjeen asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta. Ohjeen tavoitteena on tukea asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen suunnittelua ja toteuttamista sekä pelastussuunnitelman laadintaa. Ohje löytyy Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinta 2011.pdf .

Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmalomakkeita löydät täältä .

Pelastussuunnitelmaa ei palauteta pelastuslaitokselle. Se säilytetään taloyhtiön hallituksen toimesta ja päivitetään aina tarvittaessa. On erittäin tärkeää, että pelastussuunnitelman sisältö viestitään myös asukkaille, jotta he voivat osallistua turvallisen taloyhtiön rakentamiseen omalla toiminnallaan.

Taloyhtiöille suunnattuja koulutuksia löydät Kaakkois-Suomen pelastusalan liiton nettisivuilta:

http://www.kaspeli.fi/fi/koulutus/taloyhtiot

Lisätietoa: Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin