Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Turvallisuustiedotteet

Turvallisuustiedotteista saat tietoa Etelä-Karjalan suuronnettomuusvaarallisista kohteista. Olemme laatineet turvallisuustiedotteet yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa.

Kohteista on laadittu myös ulkoiset pelastussuunnitelmat. Niissä määritellään toimenpiteet, joiden avulla onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia seurauksia voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Harjoittelemme kohteissa säännöllisesti yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Ohjeita kaasuvaaran varalta Joutsenon tehtaan läheisyydessä asuville.pdf

Kemira Chemicals Oy Joutseno Turvallisuustiedote.pdf

Metsä Board Simpele Turvallisuustiedote.pdf

Puolustusvoimat Savitaipale Turvallisuustiedote.pdf

Turvallisuustiedote_2021 Stora Enso Imatran tehtaiden lähialueiden asukkaille.pdf

UPM Kaukas Lappeenranta Turvallisuustiedote.pdf

Vainikkalan ratapiha Turvallisuustiedote.pdf

 

Lisätietoa:

Palotarkastusinsinööri Elina Hämäläinen
puh. 040 647 6774 
elina.hamalainen@ekpelastuslaitos.fi