Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Vaaralliset kemikaalit ja ilotulitteet

Kotitalouksien yleisimpiä vaarallisia kemikaaleja ovat erilaiset pesuaineet, lääkkeet, maalit, liimat, polttoaineet, sytytysnesteet ja nestekaasu. Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Olennaista on tutustua kemikaalin ominaisuuksiin ja sen turvallisiin käyttötapoihin jo ennen ostopäätöstä.

Tietoa kemikaaleista saat tuotteiden pakkausmerkinnöistä. Tutustu ennen käyttöä huolellisesti käyttöohjeisiin ja noudata mahdollisten suojavarusteiden käytöstä annettuja ohjeita.

Vaarallisen kemikaalin pakkauksesta löytyy valkopohjainen varoitusmerkintä, jolla varoitetaan sisällön vaarasta. Käyttäjien on hyvä tunnistaa nämä varoitusmerkinnät ja niiden tarkoitus.

Kemikaalien uudet varoitusmerkit

Nestekaasu

Nestekaasu on erittäin herkästi syttyvä, väritön ja myrkytön kaasu. Suomessa kuluttajille myynnissä oleva nestekaasu on voimakkaasti hajustettu, jolloin vuodot on helppo havaita.

Nestekaasun pienkäytössä ja säilytyksessä on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta. Huolehdi aina sisätilojen riittävästä ilmanvaihdosta. Myös erillisen kaasupullon/pullojen säilytystilan tulee olla tuulettuva. Säilytä pullot aina pystyasennossa ja riittävän kaukana lämpenevistä tai kuumista pinnoista. Lämpenevistä pinnoista (kuten liedet ja lämpöpatterit) riittävä säilytysetäisyys on 0,2 metriä. Kuumista pinnoista (kuten uunit, puuliedet ja muut tulisijat) riittävä säilytysetäisyys on 1 metri.

Säännösten mukaan letkuasennukset saat tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa käytä aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä. Jos olet epävarma osaamisestasi, käytä aina asiantuntijan apua.

Lue käyttöohjeet ennen kuin ryhdyt käyttämään kaasulaitteistoa. Käytä vain testattuja käyttölaitteita. Hankkiessasi nestekaasulaitteen varmistu, että laitteessa on CE-merkki. Se varmistaa, että oikein käytettynä ja ohjeita noudattaen laitetta on turvallista käyttää.

Lisää nestekaasun pienkäytön turvallisuudesta löydät asetuksen 858/2012 liitteessä

 

Ilotulitteiden yksityinen käyttö

Ilotulitteita voi käyttää 31.12 klo 18.00 – 1.1. klo 02.00 ilman ilmoitusta pelastusviranomaiselle.

Ilotulitteiden yksityinen käyttö tämän ajan ulkopuolella edellyttää vähintään viisi vuorokautta ennen käyttöajankohtaa tehtyä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle kirjallisen päätöksen eli ilotulitusluvan, jossa kerrotaan mm. minkälaisia ilotulitusvälineitä ilmoittaja on oikeutettu käyttämään. Päätös on maksullinen.

Ilotulituslupa myönnetään yleensä erilaisia juhlatilaisuuksia varten mikäli ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti. Esteenä luvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi metsäpalovaroitus.

Ilman pelastusviranomaiselta tullutta lupaa ei ilotulitusta saa aloittaa.

Ammattimaisiin ja yleisötilaisuuksien ilotulitusnäytöksiin luvan myöntää poliisi.

Ilmoitus ilotulitusvälineiden yksityisestä käytöstä

Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta: neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

 

Öljylämmityslaitteistot

Pelastusviranomaiselle on ilmoitettava sumutuspolttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta. Kemikaaliturvallisuuslain mukaan öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä asennus-, huolto- ja tarkastusliike.

Ilmoituksen laatii ja lähettää öljylämmityslaitteiston asennusliike.
Ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Pelastusviranomainen tarkastaa öljylämmityslaitteiston kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.