Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Asuintalo

Pelastussuunnitelma on ohjeistus kiinteistön asukkaille. Pelastussuunnitelmassa kerrotaan rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Asuintaloissa kirjallinen pelastussuunnitelma tulee tehdä vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksiin. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja siitä viestinnästä asukkaille vastaa asuintalon hallitus. Hallituksen tehtävä on myös varmistaa, että turvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat tehdyksi.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt oppaita ja mallipohjia pelastussuunnitelman laatimista varten. Suosittelemme hyödyntämään näitä pohjia pelastussuunnitelman laatimisessa.

http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma/Malli-ja-lomakkeet

Pelastussuunnitelmaa ei laadita ja ylläpidetä pelastusviranomaista varten. Pelastuslaki ei velvoita asuinkiinteistöjä toimittamaan pelastussuunnitelmaa tai sen yhteenvetoa pelastusviranomaiselle.

Voit kuitenkin lähettää meille pelastussuunnitelman kommentoitavaksi.

Apua pelastussuunnitelman tekoon tai kommentteja pelastussuunnitemaasi saat pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta.