Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Risujen polttoilmoitukset

Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoitus, mikäli savua syntyy merkittävästi. Jätteiden polttaminen on aina kielletty. Poltettaessa tulee varata alkusammutusvälineitä ja huolehtia riittävästä jälkivartioinnista. Polttamista rajoittavat muun muassa kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Pääsääntöisesti polttaminen on kielletty taajama-alueilla. Myös pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon milloin tulipalon vaara on ilmeinen esimerkiksi kuivuuden tai tuulisen sään takia. Metsäpalovaroituksen, ruohikkopalovaaran tai muun ilmeistä tulipalovaaraa aiheuttavan syyn aikana avotulen tekeminen on kielletty. (Pelastuslaki 2011/379, 6§)

Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Polttaja on vastuussa seurauksista. Vaihtoehtoiset menetelmät risujen hävittämisessä auttavat ympäristöä ja usein myös hyvien naapurisuhteiden säilyttämisessä.

Tällä lomakkeella voit lähettää sähköisesti ilmoituksen risujen poltosta. Tutustuthan ennen polttoa ohjeisiin ja sitoudut noudattamaan niitä. Tähdellä merkatut kohdat ovat pakollisia. Polttopaikkasi osoitteen koordinaattitiedot voit helposti selvittää osoitteesta: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

  • Ilmoitus on tehtävä vähintään 2 tuntia ennen risujenpolton alkamista
  • Osoitetiedon tulee olla mahdollisimman tarkka
  • Arvio polttoaika mahdollisimman tarkasti

Sähköinen ilmoitus risujen poltosta (lomake avautuu uuteen ikkunaan)

"Metsäpalovaroitus on voimassa. Avotulen teko on kielletty, joten risujenpolttoilmoitusta ei voi toistaiseksi tehdä".