Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Tilapäismajoitus

Ilmoitus tilapäismajoituksesta tulee toimittaa vähintään 14 vuorokautta ennen majoituksen aloittamista.
Ilmoitus toimitetaan pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi).

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä.pdf

Ilmoitus tilapäisestä majoittumisesta.doc