Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Tilapäismajoitus

 

Ilmoitus tilapäismajoituksesta tulee tehdä paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen kysyy tarvittaessa majoitukseen liittyvää lausuntoa pelastusviranomaiselta.

Pelastuslaitokselle tulee toimittaa yli 20 henkilön joukkomajoituksesta pelastussuunnitelma 14 vrk ennen majoituksen alkua. Pelastussuunnitelma tulee toimittaa neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi)

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa

Lomake: tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma