Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot ja tilaisuuden järjestäjän on tarvittaessa haettava useita lupia eri viranomaisilta.

 

Milloin yleisötilaisuuteen tarvitaan pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma tulee palauttaa pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja 2020.docx

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan.pdf

Apua ja ohjeita saat tarvittaessa pelastuslaitoksen neuvonnasta.

 

Milloin tilaisuuteen tarvitaan ensiapusuunnitelma?

Yli 2 000 hengen yleisötilaisuuteen on laadittava myös ensiapusuunnitelma.

Ensiapusuunnitelma palautetaan pelastussuunnitelman liitteenä pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Ensiapusuunnitelman malli

 

Käytetäänkö tilaisuudessa pyroteknisiä erikoistehosteita? Järjestetäänkö tuliesitys?

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi).

Ilmoitus tehosteiden käytöstä

Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa -opas.pdf

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta neuvonta@ekpelastuslaitos.fi.

Ilmoitus tuliesityksestä

Ohje tuliesityksen turvallisuusjärjestelyistä.pdf

 

Poliisille toimitettavat ilmoitukset

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse.

Ilmoituksen voi toimittaa myös skannattuna sähköpostiin osoitteeseen: lupahallinto.kaakkois-suomi@poliisi.fi

Lomakkeet löytyvät poliisin internet-sivuilta: https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet

Mikäli yleisötilaisuudessa järjestetään ilotulitus, siitä tulee myös ilmoittaa poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa.

Ilmoitus ilotulituksesta löytyy täältä: Ilmoita ilotulitusnäytöksestä - Poliisi

Lisätietoa: https://poliisi.fi/kaakkois-suomen-poliisilaitos