Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Koulutukset

AS1-ALKUSAMMUTUSKOULUTUS

Alkusammutuskortti

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka eivät tee töissä tulitöitä, eivätkä siten tarvitse tulityökorttia. Työyhteisössä on kuitenkin tunnistettu tarve parantaa työntekijöiden turvallisuusosaamista kehittämällä paloturvallisuuteen ja poistumisturvallisuuteen liittyviä taitoja. Kurssille osallistumisen alaikäraja on 12 vuotta.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutuksen kesto on yhteensä kaksi (2) tuntia.

Koulutus sisältää teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen. Alkusammutusharjoitus sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Koulutus opettaa myös tunnistamaan tulipalovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus -oppikirjan sisältöä.

Mikä on alkusammutuskortti?

Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta AS1-alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi (5) vuotta kortin päiväyksestä. Kurssitiedot tallennetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) alkusammutusrekisteriin.

Miten koulutus varataan?

AS1-alkusammutuskoulutuksen toteuttavat koulutetut, kortin kirjoitusoikeuden omaavat viranhaltijat. Pääkouluttajana toimii ylipalomies Kari Kaurola ja kurssinjohtajana turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen. Koulutuksen toteuttaja / kurssinjohtaja vastaa alkusammutuskoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta.

Koulutus laskutetaan tilaajalta pelastuslaitoksen hyväksyttyjen taksojen mukaisesti. Hinta sovitaan ennen koulutusta ja vahvistetaan kirjallisesti (sähköpostitse).

AS1 -alkusammutuskoulutuksia voi tiedustella kurssinjohtaja Vesa Kultaselta, puh. 040 570 2712, vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi

 

TULITYÖKORTTIKOULUTUS

Tulityökortti

Kenelle?

Tulityöntekijällä tulee olla tilapäisellä tulityöpaikalla työskennellessään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Mitä koulutus sisältää?

Kurssin kesto on yhteensä kahdeksan (8) tuntia.

Kurssi sisältää kuusi teoriatuntia sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen. Kurssin sisältö toteutetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymän ohjelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoa koulutuksesta: http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot

Miten koulutus varataan?

Tulityökorttikoulutuksen toteuttavat koulutetut, kortin kirjoitusoikeuden omaavat viranhaltijat. Kouluttajana toimii ylipalomies Kari Kaurola. Koulutuksen toteuttaja / kurssinjohtaja vastaa tulityökorttikoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta.

Koulutus laskutetaan tilaajalta pelastuslaitoksen hyväksyttyjen taksojen mukaisesti. Hinta sovitaan ennen koulutusta ja vahvistetaan kirjallisesti (sähköpostitse).

Tulityökorttikoulutuksia voi tiedustella ylipalomies Kari Kaurolalta, puh. 040 669 0757, kari.kaurola@ekpelastuslaitos.fi