Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen kuuluu kunnille, maakuntaliitolle sekä kuntien rakennusvalvontaviranomaisille. Myös me pelastuslaitoksella olemme kuitenkin aktiivisesti mukana Etelä-Karjalan alueen maankäytön ja rakentamisen ohjaamisessa monin eri tavoin.

Osallistumalla aktiivisesti maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseen

  • kehitämme maakunnan palo- ja henkilöturvallisuutta
  • ennakoimme alueen onnettomuuskehitystä ja
  • varaudumme erilaisiin onnettomuusuhkiin

Lisätietoa:

Palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen
puh. (05) 616 7016
tuomas.pylkkanen@ekpelastuslaitos.fi

sijainen
Palomestari Yrjö Saastamoinen
puh. (05) 616 7052
yrjo.saastamoinen@ekpelastuslaitos.fi