Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen kuuluu kunnille, maakuntaliitolle sekä kuntien rakennusvalvontaviranomaisille. Myös me pelastuslaitoksella olemme kuitenkin aktiivisesti mukana Etelä-Karjalan alueen maankäytön ja rakentamisen ohjaamisessa monin eri tavoin.

Osallistumalla aktiivisesti maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseen

  • kehitämme maakunnan palo- ja henkilöturvallisuutta
  • ennakoimme alueen onnettomuuskehitystä ja
  • varaudumme erilaisiin onnettomuusuhkiin

Lisätietoa:

Palotarkastaja Esko Häyrinen, puh. 05 616 7061, esko.hayrinen(at)ekpelastuslaitos.fi