Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Maatilojen turvallisuus

Yritystoiminnassa ennakointi ja riskien hallinta eri tilanteissa on tärkeää. Suomalainen maatila on tyypillisesti samaan aikaan paitsi yritys, myös työpaikka ja koti.
Tilasi toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää tunnistaa riskit ja varautua niihin.

Maatilojen turvallisuuteen liittyviä lomakkeita ja ohjeita löydät täältä Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin