Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Pelastuslain 42§:n mukaan

  • Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännöstenestämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle.
  • Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella, joka toimitetaan osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Paloriski ilmoitus.pdf

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin