Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Palotarkastukset

Palotarkastusten tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastuslaitos kohdistaa valvontaa alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti. Nykyisen pelastuslain myötä pelastuslaitoksen palotarkastuksia ei enää määritellä laissa, vaan määrittelyn tekee pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta on näkyvissä pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa, EKP Valvontasuunnitelma 2020.pdf

Palotarkastuksen suorittaa alueen pelastusviranomainen. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Tarkastettavan kohteen edustajan on lisäksi esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt.

Lisätietoa:

Neuvontapuhelin ja neuvontasähköposti


puh. 05 616 7020
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Palotarkastustoiminnan vastuuhenkilö, johtava palotarkastaja
Simo Viholainen
puh (05) 616 7014
simo.viholainen@ekpelastuslaitos.fi