Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Palotekniset laitteistot

Paloteknisillä laitteistoilla voidaan tarkoittaa mm. palovaroitinjärjestelmiä, automaattisia paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoja sekä savunpoistolaitteistoja. Pelastusviranomainen suorittaa paloteknisien laitteiston valvontaa palotarkastuksien yhteydessä. Lisäksi pelastusviranomainen antaa tarvittaessa neuvontaa paloteknisien laitteistojen suunnitteluun ja vaatimustasojen määrittelyyn liittyen.

Kiinteistön omistaja, haltija ja/tai toiminnan harjoittajan on pelastuslain (379/2011) 12 §:n perusteella huolehdittava siitä, että kiinteistön palotekniset laitteistoja pidetään toimintakunnossa sekä niitä huolletaan lainsäädännön ja ohjeistuksien mukaisesti.

Lisätietoa:

Palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen
puh. 040 351 4070 
tuomas.pylkkanen@ekpelastuslaitos.fi

sijainen
Palomestari Yrjö Saastamoinen
puh. 040 182 1135
yrjo.saastamoinen@ekpelastuslaitos.fi