Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastusalan arvot

Pelastusalan arvot. Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Olemme sitoutuneet toimimaan pelastusalan yhteisten arvojen mukaisesti

Inhimillisesti

 • Kohtelemme ja palvelemme jokaista yhdenvertaisesti
 • Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja kysymme: ”Miten voit?”
 • Kohtaamme ihmisen työyhteisössä ja työtehtävässä – vaikeassakin tilanteessa
 • Annamme rakentavaa palautetta ja kiitämme hyvin tehdystä työstä

Ammatillisesti

 • Toimimme yhteistyökykyisesti ja – haluisesti
 • Annamme tilaa uusille ajatuksille – haluamme oppia uutta
 • Kehitämme omaa ja työyhteisön osaamista
 • Olemme ylpeitä työstämme ja toimimme kaikki pelastusalan puolesta

Luotettavasti

 • Annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin
 • Toimimme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa
 • Osoitamme luottamusta toisillemme
 • Kannamme vastuuta yhdessä ja yksilöinä