Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Organisaatio

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja. Hän vastaa pelastuslaitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta kehittämisestä. Hän myös valvoo, että pelastustoimen tehtävät hoidetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös 2013 - 2020.pdf

Toimintamme on organisoitu riskienhallinnan ja pelastustoiminnan vastuualueisiin. Riskienhallinnan vastuualuetta johtaa riskienhallintapäällikkö. Pelastustoiminnan vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Vastuualueiden lisäksi pelastusjohtajan alaisuudessa toimii koko pelastuslaitosta palveleva erillinen esikuntapalvelujen yksikkö.

Pelastustoimen alue on jaettu Lappeenrannan, Imatran ja Länsi-Saimaan toimialueisiin. Toimialueen vastuuhenkilönä toimii toimialueen palopäällikkö, joka johtaa omaa aluettaan. Palopäällikkö toimii myös toimialueen kuntien ja siellä toimivien sopimuspalokuntien yhteyshenkilönä.

Ensihoitopalvelut Etelä-Karjalan alueella järjestää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote 

 

Organisaatio 2017