Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Organisaatio

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja. Hän vastaa pelastuslaitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta kehittämisestä. Hän myös valvoo, että pelastustoimen tehtävät hoidetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 - 2025 22.10.2020 §27.pdf

  Toimintamme on organisoitu 1.1.2021 alkaen onnettomuuksien ehkäisypalveluiden ja pelastustoimintapalveluihin. Onnettomuuksien ehkäisyn vastuualuetta johtaa riskienhallintapäällikkö. Pelastustoimintapalveluiden vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Vastuualueiden lisäksi pelastusjohtajan alaisuudessa toimii koko pelastuslaitosta palveleva erillinen sisäisten palveluiden yksikkö.

 

Vuoden 2021 alusta astui voimaan pelastuslaitoksen päivitetty toimintasääntö. Päivitetyllä toimintasäännöllä pelastuslaitoksen tehtävät voidaan organisoida siten, että organisoituminen ei muodosta hallinnollisia taikka toiminnallisia esteitä ja koko henkilöstöresurssi ja osaaminen on siten käytössä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät voidaan hoitaa lainsäädännön sekä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa olosuhteissa. Pelastuslaitoksen prosessien johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen. Toimintasäännöllä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen päätösten täytäntöönpano.

Ensihoitopalvelut Etelä-Karjalan alueella järjestää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote 

 


 

Pelastustoimintapalveluiden osalta toiminta jakaantuu kolmeen yksikköön: valmius, suunnittelu ja osaaminen. Suunnitteluyksikössä tehdään tarvittava määrittely- ja suunnitetyö valmiusyksikön toiminnalle.

Osaamisen yksikkö huolehtii koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat. Valmiusyksikkö

huolehtii pelastustoimintaan liittyvät palvelut koko maakunnan osalta. Varautuminen kuuluu strategisiin

palveluihin, mutta työnjohdollinen ohjaus on pelastustoimintapalveluissa.

Pelastustoimintapalveluiden johto, pelastuspäällikkö Jani Kareinen

Valmiusyksikö, vs. palopäällikkö Heikki Liimatainen

Suunnitteluyksikkö, palopäällikkö Esa Viiru

Osaamisyksikkö, palopäällikkö Arto Mäkelä

Varautumisen yksikkö, valmiuspäällikkö Tuomas Pylkkänen

 

 Onnettomuuksien ehkäisyn osalta uusi prosessiperusteinen palvelutuotanto rakentuu vastuualueen johtamisen ja ohjauksen ohella kolmen vastuuyksikön malliin. Vastuuyksiköt ovat valvontapalveluiden vastuuyksikkö, turvallisuusviestintäpalveluiden vastuuyksikkö sekä ohjaavat asiantuntijapalvelut vastuuyksikkö.

Onnettomuuksien ehkäisypalveluiden johto, riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva

Valvontapalvelut, palomestari Veli-Matti Huuhka

Turvallisuusviestintäpalvelut, turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen

Ohjaavat asiantuntijapalvelut, paloinsinööri Elina Hämäläinen

 

Sisäisten palveluiden osalta uusi prosessiperusteinen palvelutuotanto rakentuu viiden vastuuyksikön toimintaan. Vastuuyksiköt ovat hallinto ja talous, HR, viestintä, ICT, materiaalit ja toimitilat.

Sisäisten palveluiden johto, palopäällikkö Jukka Valtoaho

 

Henkilöstön tarkemmat yhteystiedot löydät kohdasta OTA YHTEYTTÄ. Vuoden 2021 alusta organisaation siirryttyä prosessimaiseen johtamiseen, toimialuejaosta luovuttiin. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät joko palvelutoiminnon tai toimipisteen sijainnin perusteella.