Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Palvelutasopäätös

Pelastustoimeen kohdistuu lähivuosina monenlaisia haasteita, jotka perustuvat toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin sekä kansalaisten odotuksiin. Pelastustoimen on muuttuvissa olosuhteissa ja talouden haasteissa kyettävä hoitamaan tehtävänsä aiempaa tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Pelastustoimen palvelutasopäätös luo puitteet pelastustoimen suunnittelulle ja kehittämiselle ja siinä tarvittavalle  yhteistyölle. Palvelutasopäätöksen laadinnan perusteina ovat pelastuslainsäädäntö, valmiuslainsäädäntö, SM:n vahvistama
pelastustoimen strategia 2025, yhteiskunnan turvallisuusstrategia, sisäisen turvallisuuden ohjelma, SM:n antama toimintavalmiuden suunnitteluohje, muut päätökset sekä analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja pelastustoimen tilasta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen lähivuosien painopistealueet sekä strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Tässä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on selvitetty pelastustoimen nykyinen palvelutaso sekä määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutasopäätöksessä
on selvitetty myös muut palvelut, joista pelastuslaitos huolehtii lakisääteisten tehtäviensä lisäksi erillisten sopimusten perusteella.

Pelastustoimen palvelutasopäätös tarkistetaan valtuustokauden 2013–2016 jälkeen tai, jos se on tarpeen toimintaympäristössä tapahtuvien äkillisten muutosten johdosta.

Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 24.5.2018 (§16) jatkaa voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2013 – 2018 voimassaoloaikaa vuoden 2020 loppuun tai siihen saakka kunnes maakunta vahvistaa uuden palvelutasopäätöksen. Mikäli maakuntauudistuksen aikataulu siirtyy vuoden 2020 alusta, pelastustoimen palvelutasopäätöksen uusimisesta tehdään päätös erikseen.

Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös 2013 - 2020.pdf