Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastustoimintapalveluiden 

Pelastuslaitoksen pelastustoimintapalveluiden tehtävät

 • vastaa tarkoituksenmukaisen sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa
 • edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä käytössä olevin resurssein
 • vastaa erillisten sopimusten perusteella palokuntien suorittamista ensihoitoon kuuluvista ensivastetehtävistä
 • vastaa sopijakuntien osalta öljyvahinkojen torjuntalaissa tarkoitetun kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen tehtävistä
 • vastaa turvallisuusselvityksen piiriin kuuluvien kohteiden (SEVESO – kohteet) osalta edellytettyjen ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinnasta ja ylläpidosta
 • vastaa pelastustoimintaan osallistuvan sopimuspalokuntien henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelusta sekä ohjaa ja tukee sopimuspalokuntien pelastustoiminnan harjoittelua ja muun sisäisen koulutuksen toteuttamista
 • vastaa viestiliikenteen, pelastusmuodostelmien hälyttämisen, kenttäjohtamisjärjestelmien sekä väestön varoittamisjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä
 • tekee sammutusvesisuunnitelman yhteistyössä kuntien kanssa
 • valmistelee ja suunnittelee väestönsuojeluun liittyvät asiat pelastustoiminnan osalta
 • valmistelee ja suunnittelee väestön suojaamiseen kuuluvat onnettomuus- ja kohde-evakuointeihin liittyvät suunnitelmat yhteistyössä sopijakuntien kanssa
 • vastaa pelastustoiminnassa tarvittavan kaluston ja varusteiden kehittämisestä, hankinnasta, ylläpidosta, huollosta ja huollon ohjeistuksesta, korjaamopalveluista sekä tarvittavien kalustoluettelojen ylläpidosta