Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli Etelä-Karjalan pelastustoimessa.

Sopimuspalokunnat tarjoavat monipuolista toimintaa sekä lapsille että aikuisille. Hälytysosastot ovat vahvasti sitoutuneita ryhmiä, jotka osallistuvat pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti pelastustoimintaan. Nuoriso-osastoissa opetellaan erilaisia turvallisuustaitoja mukavan yhdessä tekemisen kautta. Naisosastot tukevat pelastustoimintaa ja turvallisuusviestintää monipuolisesti.

Sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmä on monipuolinen ja kattava. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan jokainen voi suuntautua kursseille oman halunsa mukaisesti. Asenne ratkaisee, ei ikä, sukupuoli tai fyysinen kunto!

Sopimuspalokuntaan osallistuminen on ilmaista. Pelastuslaitos tarjoaa toiminnassa tarvittavat varusteet. Sopimuspalokuntalaiset on myös vakuutettu tapaturmien varalta palokuntatoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa ja hälytyksissä.

Palokuntatoiminta sopii kaiken ikäisille, ja palokunnasta riippuen yleensä nuorisotoimintaan pääsee mukaan seitsenvuotiaasta ylöspäin. Hälytystehtäville pääsyyn edellytetään vähintään sammutustyökurssin suorittamista ja kuudentoista vuoden ikää. Hälytyksillä jokainen toimii oman koulutustasonsa ja saamiensa tehtävien mukaisesti.

Tervetuloa mukaan Etelä-Karjalan sopimuspalokuntatoimintaan!

Lähimmän sopimuspalokuntasi yhteystiedot saat ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitokseen: Suunnittelija Johanna Franzén, puh. 05 616 7004, johanna.franzen@ekpelastuslaitos.fi