Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Rakenteellinen palonehkäisy

Rakennuslupakäsittely, lausunnot
vs.palotarkastusinsinööri Markus Kuosmanen, puh. 040 649 5690
sijainen vs. palotarkastaja Esko Häyrinen, puh. 040 848 7997