Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Turvallisuusviestintä ja – koulutus

Henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi

turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen, puh. (05) 616 7043 (Lappeenrannan alue)
ylipalomies Kari Kaurola, puh. 05 616 7070 (Länsi-Saimaan alue)
palotarkastaja Tero Forsman, puh. 05 616 7058