Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Paloturvallisuuden itsearviointi syksy 2021
AJANKOHTAISTA

Paloturvallisuuden itsearviointi syksy 2021

(23.9.2021)

Voit saada postia pelastuslaitokselta – paloturvallisuuden itsearvioinnit 
asuinrakennuksiin käynnistyvät Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan pelastuslaitos käynnistää pientalojen ja taloyhtiöiden paloturvallisuuden itsearvioinnin vuoden 2021 valvonta-alueilla syyskuun loppupuolella. Paloturvallisuuden  itsearvioinnin tavoitteena on tukea asukasta kodin tai kesämökin paloturvallisuuden parantamisessa. Paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu vuosittain vaihtuville alueille, ja se käsittää noin kymmenen prosenttia koko asuin- ja vapaa-ajan asuntojen rakennuskannasta Etelä-Karjalassa. Yhteen kiinteistöön paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu siis noin kymmenen vuoden välein. Vapaa-ajan asuntojen itsearviointikierros tehtiin jo kevään ja kesän aikana.

Itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asukas tekee itse palotarkastuksen kotiin tai kesämökkiin – eli tarkastaa asuinympäristönsä ja toimintatapojensa turvallisuuden. Taloyhtiöissä lomake on osoitettu pääasiassa isännöitsijöiden täytettäväksi. Tarkistuksen jälkeen täytetty Itsearviointilomake palautetaan pelastuslaitokselle valmiissa vastauskuoressa tai sähköisen palvelun kautta. Sähköinen palautusmahdollisuus on tänä vuonna tullut uutena palveluna asukkaille. Ohjeet sähköiseen asiointiin löytyvät lomakkeen mukana tulevasta saatekirjeestä. Vastauksia kysymyksiin ja ohjeita ongelmatilanteisiin löytyy netistä pelastuslaitoksen kotisivuilta ekpelastuslaitos.fi, ja puhelinnumerosta 05 616 7132.

Pelastusviranomainen korostaa, että mikäli materiaalit kolahtavat postiluukusta, on paloturvallisuuden itsearviointi osoitetussa kiinteistössä suoritettava. Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden ja on tarvittaessa vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostilla.

Kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa suoritetaan palotarkastuksia. Palotarkastuksia voidaan kohdistaa pistokoeluonteisesti myös kohteisiin, joissa ei ole ilmoitettu olevan puutteita. Palotarkastuksia vuoden 2021 valvonta-alueille tehdään lähtökohtaisesti vuoden 2022 aikana, ellei asian kiireellisyys muuta edellytä.

Mikäli paloturvallisuuden itsearvioinnin tekemisessä on vaikeuksia tai muuten asiassa kysyttävää, voi aina ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen neuvontapalveluun. Pelastuslaitoksen neuvontapalvelu opastaa virka-aikana numerossa 05 616 7132 ja neuvontaa saa myös sähköpostiosoitteesta neuvonta@ekpelastuslaitos.fi. 

Jos kiinteistössä tulee itsearviointilomakkeen perusteella suorittaa palotarkastus, se on asukkaalle maksuton. Mikäli itsearviointilomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä kokonaan palauttamatta, on Etelä-Karjalan pelastuslautakunta määrännyt siitä seuraavan valvontakäynnin maksulliseksi. Valvontamaksun suuruus on silloin asukkaalle 53 €. 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen ohjeineen palotarkastusohjelmistossa olevan omistajatiedon perusteella. Omistajatiedot pelastuslaitoksen järjestelmään saadaan Väestörekisterikeskuksen kiinteistötietojärjestelmästä. Omistajatiedot päivitetään pelastuslaitoksen järjestelmään säännöllisesti, mutta omistajatiedoissa on ollut valitettavasti itsearviointimenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää, että kiinteistön omistajat huolehtivat omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti. Mikäli posti tuo virheellisesti osoitetun itsearviointilomakkeen, pyydetään ottamaan yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapalveluun.

Vuoden 2021 paloturvallisuuden itsearviointiin valitut alueet ovat tarkasteltavissa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.ekpelastuslaitos.fi/Asukkaille/Paloturvallisuuden-itsearviointi 

Viisi vinkkiä jokaiselle:

  1. Nuohous: vakituisien asuinrakennuksien tulisijojen hormit tulee nuohota vähintään vuoden välein. Mikäli hormi on ollut käyttämättä pitkään, tulee se nuohota ennen käyttöä.
  2. Palovaroitin: asuinrakennuksissa tulee olla palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.
  3. Osoitenumero: onko osoitenumero helposti havaittavissa paikassa ja valaistu? Avun löytäminen paikalle helpottuu hyvin havaittavan osoitteen vuoksi
  4. 112-sovellus: lataa tämä sovellus puhelimeesi! Tämän avulla saadaan tarkat tiedot sijainnistasi.
  5. Alkusammustuskalusto: huolehdi että sinulla on käyttökelpoinen alkusammutin (sammutuspeite ja/tai käsisammutin), koska hyvin suoritettu tehokas alkusammutus vähentää tulipalosta aiheutuvia vahinkoja merkittävästi!

Apua paloturvallisuuden itsearviointiin: 

Neuvontapuhelin (05) 616 7132
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi
(ma-to 9-15, pe 9-14)

Lisätietoja valvonnan toteuttamisesta:
Veli-Matti Huuhka, palomestari
puh. 05 616 7033
veli-matti.huuhka@ekpelastuslaitos.fi