Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus etenee
AJANKOHTAISTA

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus etenee

(22.8.2021)

Tulemme tiedottamaan uudistuksen etenemisestä kotisivuillamme. Etelä-Karjalaan on perustettu väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Väliaikainen valmisteluelin perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. VATE johtaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua käyttää siihen liittyvää toimivaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Uudistumista voit seurata linkin takaa.

https://www.eksote.fi/eksote/hallinto-ja-paatoksenteko/VATE/Sivut/default.aspx