Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Yleisötilaisuuden järjestämisessä Etelä-Karjalassa tarvittavat ilmoitukset pelastuslaitokselle ja poliisille
Ajankohtaista

Yleisötilaisuuden järjestämisessä Etelä-Karjalassa tarvittavat ilmoitukset pelastuslaitokselle ja poliisille

(6.5.2019)

Pelastuslaitokselle toimitettavat ilmoitukset

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Tapahtumajärjestäjän velvollisuus on huolehtia myös tapahtuman ensiapuvalmiudesta. Pienissä tapahtumissa ensiapuvalmius kuvataan pelastussuunnitelmassa. Yli 2 000 hengen yleisötilaisuuteen on laadittava pelastussuunnitelman liitteeksi myös ensiapusuunnitelma. Pelastuslaitos pyytää tarvittaessa lausunnon ensiapuvalmiuksien riittävyydestä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ensihoidolta.

Pelastuslaitokselle tulee lisäksi tehdä erilliset ilmoitukset, mikäli tilaisuudessa käytetään pyroteknisiä erikoistehosteita tai järjestetään tuliesitys.

Pelastussuunnitelma ja muut mahdolliset ilmoitukset tulee palauttaa pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Isoissa tapahtumissa järjestäjän kannattaa olla yhteydessä pelastuslaitokseen hyvissä ajoin jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Lisätietoa sekä oppaita ja lomakkeita löytyy pelastuslaitoksen internet-sivuilta: https://www.ekpelastuslaitos.fi/Ohjeet-ja-lomakkeet/Yleisotilaisuudet

Apua ja ohjeita saat tarvittaessa myös pelastuslaitoksen neuvonnasta:
Puh. 05 616 7020 (ma-to klo 08-16, pe klo 08-14) neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Poliisille toimitettavat ilmoitukset

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse.

Ilmoituksen voi toimittaa myös skannattuna sähköpostiin osoitteeseen: lupahallinto.kaakkois-suomi@poliisi.fi

Lomakkeet löytyvät poliisin internet-sivuilta: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Mikäli yleisötilaisuudessa järjestetään ilotulitus, siitä tulee myös ilmoittaa poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa.

Ilmoitus ilotulituksesta löytyy täältä: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta

Lisätietoa: https://www.poliisi.fi/kaakkois-suomi